کمپانی   R.F.CHEM    آلمان  تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی در گرید های سنتز ، آناتیکال ، مولکولار بایولوژی ، الکتروفورز و همچنین  آنتی بادی ها پرایمری و سکندری ( Secondary Antibodies و Primary Antibodies )   ، کیتهای الایزا  ( ELISA Kits ) ، کیتهای استخراج ، ترایزول  با فناوری و دانش و تکنولوژی آلمان  می باشد .  این کمپانی با داشتن تیم علمی بسیار مجرب توانسته محصولات خود را  از نظر کیفیت در معرض رقابت با کمپانیهای معتبری چون abcam و Invitrogen و Cell Signaling و ...   قرار دهد.

امتیازی که این کمپانی را از سایر کمپانیهای معتبر دنیا متمایز میکند با توجه به کیفیت بالای محصولات و آلمانی بودن برند ، قیمتهای رقابتی و مناسب نسبت به سایر کمپانیها میباشد.

شرکت " کیمیا گستر پویش " با افتخار به عنوان نماینده رسمی کمپانی (R.F.CHEM "   (RatzFatz  "    آلمان  در ایران و خاورمیانه می باشد.

 

شما میتوانبد جهت هر گونه مشاوره علمی در مورد انتخاب و سفارش آنتی بادی و کیتهای الایزا و ...  از طریق ایمیل شرکت کیمیا گستر پویش ( این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید )  با کادر علمی کمپانی "  راتزفاتز RatzFatz  " آلمان در تماس باشید.

 

با مراجعه به لینکهای ذیل از تنوع محصولات کمپانی "  راتزفاتز RatzFatz  " آلمان   مطلع شوید .

 

Primary Antibodies

  https://ratzfatzlab.com/products.html#primary

 

Secondary Antibodies

https://ratzfatzlab.com/products.html#secondary

 

ELISA Kits

https://ratzfatzlab.com/products.html#elisa-kits

 

 

 

 

 

 

Below you find a list of our available products.
Please note that all our prices include all costs for delivery, taxes & toll.

Place your order via email here.

Our online shop is coming soon.

 

Primary Antibodies

Primary AntibodyQuantityApplicationReactivityHostPurificationPriceOrder No.
4-HNE 100µg IHC, ELISA, WB Chemical M MONO 925 € RF-PA-001
alpha-Actin 100µg IHC-p, WB H, M, R RB POLY 427 € RF-PA-002
Active caspase -3 100µl IC, IF, ELISA, WB H, M, R RB POLY 591 € RF-PA-003
Active Caspase -9 100µg IHC, WB R RB POLY 701 € RF-PA-004
Active Caspase -9 100µg IP, WB H RB POLY 715 € RF-PA-005
AKT 100µg ICC, FACS, WB H, M, R M MONO 470 € RF-PA-006
alpha SMA 100µg IHC-f, IHC-p, WB H, M, R M MONO 427 € RF-PA-007
alpha Tubulin 100µg ICC, IHC-p, WB all Species M MONO 330 € RF-PA-008
anti-BrdU 100µg ICC, FACS, IHC-p Chemical M MONO 314 € RF-PA-009
beta Actin 50µg IHC, ELISA, WB BV, G, GP, H, HA, M, MO, P, R, S RB POLY 290 € RF-PA-010
alpha Actinin 100µg IHC-f, IHC-p, WB H, M, RB, R M MONO 427 € RF-PA-011
Bax 100µg FACS, ICC, IF, IHC, IHC-f, IP, WB BV, H, MO, M, R M MONO 555 € RF-PA-012
Caspase 3 100µl IHC, WB H, M, R M MONO 220 € RF-PA-013
Caspase 9 100µl (1mg/ml) ICC, IF, IHC, IHC-p, WB H, M, R RB POLY 609 € RF-PA-014
Bcl-2 100µl (1mg/ml) IHC, WB H, M, R M MONO 290 € RF-PA-015
BDNF 240µl (1mg/ml) ICC, IHC-f, IF, IHC, WB H, M, R RB POLY 600 € RF-PA-016
CD11b 100µg IHC-f, FACS, IF, IHC-p, IP H, M, RB R MONO 388 € RF-PA-017
CD3 100µg FACS, IHC-p, WB H, M RB MONO 520 € RF-PA-018
CD3 25µg IHC-f, FACS, IF, IHC-p All species R MONO 280 € RF-PA-019
CD3 100µg FACS, IHC-f, IF, IP, WB H, M M MONO 361 € RF-PA-020
CD34 100µg ICC, IF, IHC-p, WB BV, H, M, P, R RB POLY 423 € RF-PA-021
CD4 100µg ICC, IF, IHC-p H, M, P, R RB POLY 423 € RF-PA-022
CD45 100µg Func, IHC-f, ICC, FACS, IP, IHC-p H, M, CA R MONO 350 € RF-PA-023
CD48 100µg FACS, IHC-p, IP, WB H, non-human Primate M MONO 350 € RF-PA-024
CD48 100µg IF, IP, WB M HA MONO 350 € RF-PA-025
DDR2 100µl IF, IHC, WB H M MONO 381 € RF-PA-026
ERK 150µg Bioimaging, IP, IHC, WB D, C, FR, H,M,R M MONO 506 € RF-PA-027
F4/80 100µg FACS, IHC, IHC-f, IHC-p, WB H,M R MONO 786 € RF-PA-028
FoxP3 100µg ICC, IF, IHC-p, WB H,M,R R POLY 377 € RF-PA-029
GAPDH 100µl IHC, WB "BV, D, H, HA, Insect, MO, M, P, RB, S, Yeast, R" M MONO 350 € RF-PA-030
GFAP 200µl ICC, IP, IHC, ELISA, WB C, H,M,R, Danio rerio RB POLY 432 € RF-PA-031
Glut4 100µg IHC-p, IHC-f, WB H, M,R RB POLY 486 € RF-PA-032
Hif1 alpha 100µg IHC-p, WB H, M, R RB POLY 486 € RF-PA-033
Hif2 alpha (EPAS1) 100µg ICC, IF, IHC, ELISA, WB H,M, M MONO 678 € RF-PA-034
HO1 100µl (1,17mg/ml) ICC, IF, IHC, IHC-p H, M, R RB POLY 519 € RF-PA-035
Iba1 100µl IP, IHC, WB H, R, M GP POLY 432 € RF-PA-036
IL1b 100µg ELISA, EM, ICC, IF, IHC, IHC-p, IP, WB Bacteria, D, H, M, P, MO, R RB POLY 379 € RF-PA-037
IL6 100µg ICC, IF, IHC-p, WB M, R, RB RB POLY 423 € RF-PA-038
iNOS 50µg IHC-p H, M, R RB POLY 328 € RF-PA-039
JNK 150µg IF, IP, IHC, WB C, D, H, M, R M MONO 506 € RF-PA-040
KI-67 250µl (250µg/ml) IHC-F, FACS H, M, P, R M MONO 350 € RF-PA-041
MAG 100µg WB H, M, R RB POLY 427 € RF-PA-042
MBP 200µl IHC, WB H, M, R RB POLY 432 € RF-PA-043
MyoG 1ml IHC-f, IHC-p, IF, IP, WB H, C, M, R M MONO 550 € RF-PA-044
Myod1 100µl (1mg/ml) ELISA, IHC-p, WB H, M, R RB POLY 310 € RF-PA-045
NeuN 100µl (1mg/ml) ICC, IF, IHC, WB H, BV, P,M,R, Mammal, M MONO 337 € RF-PA-046
NfKb (P65) 100µl (1mg/ml) IHC, IP, WB H, M, R M MONO 305 € RF-PA-047
Nrf2 100µl IHC, WB M, R, H RB POLY 404 € RF-PA-048
Olig2 50µg ICC, IHC M, R RB POLY 487 € RF-PA-049
P38 100µg IF, IHC, ELISA, WB H, M, R RB POLY 490 € RF-PA-050
pP38 100µl /1mg/ml) IHC, WB H, M, R RB POLY 455 € RF-PA-051
PAKT 100µl (1mg/ml) IHC, WB H, M, R RB POLY 374 € RF-PA-052
RBBP6 100µl (1mg/ml) ICC, IF, IHC, IHC-p, IP, WB H, M RB POLY 520 € RF-PA-053
PCNA 100µg ICC, IHC-f, IHC-p, WB H, M, R M MONO 427 € RF-PA-054
PDGFR-alpha 100µg IHC-p, WB H, M, R RB POLY 486 € RF-PA-055
PERK 100µg IHC, WB H, M, R RB POLY 456 € RF-PA-056
PJKN (pThr239) 100µl (1mg/ml) IF, IHC, WB H, M, R RB POLY 455 € RF-PA-057
PLP 100µg IHC-f, FACS, IF, IHC-p, WB BV, D, H, P, R M MONO 388 € RF-PA-058
SMI-32 100µl ICC, IF, IHC, WB C M MONO 336 € RF-PA-059
Alpha-Spectrin 150µg IF, WB C, D, H, M, R M MONO 506 € RF-PA-060
Synapotophysin 100µg IHC-f, IHC-p, WB H, R M MONO 427 € RF-PA-061
TNF-alpha 100µg IHC, ELISA, WB BV, C, D, HO, H, P, R RB POLY 527 € RF-PA-062
VEGF 100µg ICC, IF, IHC-p, WB C, BV, D, GP, H, M, P, R, S RB POLY 423 € RF-PA-063
von-Willebrand Faktor (vWF) 100µg IHC-p, WB H RB POLY 486 € RF-PA-064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Antibodies

 

Secondary ABQuantityConjugateReactivityHostPriceOrder No.
Goat-Anti Human 2mg Biotin Anti human Fc Region G 277 € RF-SA-001
Goat-Anti Rabbit 2mg Biotin Anti Rabbit (Heavy and light chain) G 262 € RF-SA-002
Donkey Anti-Mouse 1mg Biotin Anti Mouse (Heavy and light chain) Donkey 216 € RF-SA-003
Rabbit Anti-Guinea Pig 2mg Biotin Anti Guinea Pig (Heavy and light chain) RB 286 € RF-SA-004
Goat Anti-Hamster 1mg Biotin Anti Hamster IgG (Whole Molecule) G 323 € RF-SA-005
Mouse Anti Human 200µl Alexa Fluor 488 Anti-Human IgG3 (Hinge Region) M 291 € RF-SA-006
Donkey Anti-Rabbit 100µg Alexa Fluor 488 Anti-Rabbit IgG Antibody Donkey 177 € RF-SA-007
Goat Anti-Mouse 100µg Alexa Fluor 488 Anti Mouse IgG Goat 229 € RF-SA-008
Goat Anti-Guinea Pig 1mg DyLight 488 Anti-Guinea Pig IgG Goat 202 € RF-SA-009
Rabbit Anti- Hamster IgG 1mg DyLight 488 Anti-Hamster IgG Rabbit 238 € RF-SA-010
Goat-Anti Human 1mg DyLight 594 Anti Human Heavy and Light Chain Goat 279 € RF-SA-011
Goat Anti-Rabbit 100µg Atto 594 Anti Rabbit IgG Heavy and Light Chain Goat 224 € RF-SA-012
Goat Anti-Mouse 100µg Atto 594 Anti Mouse Heavy and Light Chain Goat 224 € RF-SA-013
Goat Anti Guinea Pig 1mg DyLight 594 Anti Guinea Pig IgG Goat 202 € RF-SA-014
Rabbit Anti Hamster 1mg DyLight 594 Anti Hamster IgG Rabbit 255 € RF-SA-015
Mouse Anti Human 1 ml HRP Anti Human IgG1 Mouse 345 € RF-SA-016
Goat Anti Rabbit 100µl HRP Anti Rabbit IgG Goat 202 € RF-SA-017
Goat Anti Mouse 1ml HRP Anti Mouse IgG Goat 291 € RF-SA-018
Goat Anti Guinea Pig 2mg HRP Anti Guinea Pig IgG Goat 309 € RF-SA-019
Rabbit Anti Hamster 1mg HRP Anti Hamster IgG Rabbit 255 € RF-SA-020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA Kits

Please request your ELISA Kit-Manual here.

All RatzFatz ELISA Kits include:

  • Capture-AB
  • Detector-AB
  • Standard
  • 96-well microplate
  • Coating-BufferCapture-AB
  • Blocking Buffer / Reagent Diluent
  • Poly-HRP-Streptavidin
  • Wash Buffer
  • TMB-Substrate Solution
  • STOP-Solution

 

ParameterReactivitySensitivity (pg/ml)Range (pg/ml)RatzFatz NumberQuantityPrice
IFN gamma human 24 31-2000 RF-EK-001.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-001.5 5x 96 well 1.400 €
IL 1 beta human 18 23-1500 RF-EK-002.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-002.5 5x 96 well 1.400 €
IL 4 human 2,3 8-500 RF-EK-003.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-003.5 5x 96 well 1.400 €
IL 6 human 6,1 8-500 RF-EK-004.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-004.5 5x 96 well 1.400 €
IL 8 human 2,6 8-500 RF-EK-005.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-005.5 5x 96 well 1.400 €
IL 10 human 9,4 16-1000 RF-EK-006.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-006.5 5x 96 well 1.400 €
IL 12 human 4,9 16-1000 RF-EK-007.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-007.5 5x 96 well 1.400 €
IL 15 human 5,1 16-1000 RF-EK-008.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-008.5 5x 96 well 1.400 €
IP-10 / CXCL10 human 2,6 8-500 RF-EK-009.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-009.5 5x 96 well 1.400 €
MCP-2/ CCL8 human 1,2 8-500 RF-EK-010.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-010.5 5x 96 well 1.400 €
MCP-3 / CCL7 human 8,3 16-1000 RF-EK-011.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-011.5 5x 96 well 1.400 €
PARC/ CCL18 human 30 31-2000 RF-EK-012.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-012.5 5x 96 well 1.400 €
CD 147/ EMMPRIN human 2,8 8-500 RF-EK-013.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-013.5 5x 96 well 1.400 €
TNF alpha human 22 31-2000 RF-EK-014.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-014.5 5x 96 well 1.400 €
TSLPR human 13 31-2000 RF-EK-015.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-015.5 5x 96 well 1.400 €
FLT3L mouse 9,6 16-1000 RF-EK-016.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-016.5 5x 96 well 1.400 €
IL 6 mouse 12 16-1000 RF-EK-017.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-017.5 5x 96 well 1.400 €
IL 17A mouse 3,3 16-1000 RF-EK-018.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-018.5 5x 96 well 1.400 €
IL 21 mouse 22 23-1500 RF-EK-019.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-019.5 5x 96 well 1.400 €
SCF mouse 32 32-2500 RF-EK-020.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-020.5 5x 96 well 1.400 €
TNF alpha mouse 46 47-3000 RF-EK-021.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-021.5 5x 96 well 1.400 €
GM-CSF mouse 25 31-2000 RF-EK-022.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-022.5 5x 96 well 1.400 €
SCF rat 23 31-2000 RF-EK-023.1 1x 96 well 350 €
        RF-EK-023.5 5x 96 well 1.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What we do

We are screening the daily changing and continuously growing portfolio of commercially available antibodies, research kits and scientist supplies on the world market and adjust our exclusive portfolio accordingly. Actual products and prices are available here. Anyway, we depend on you! Please don't hesitate to tell us what you are missing in our portfolio, and we will find the best product for your research. As we are aware of the challenges the Iranian researchers are confronted with, each time they are trying to place an order for even basic lab supplies, our promise as "RatzFatz Lab Supplies" to you is: We will provide you as quickly as possible with products meeting the highest quality standards at fair prices.

Products

RatzFatz offers a continuously growing number of high quality primary-, and secondary antibodies raised against a broad spectrum of species and suitable for most analytical methods. Additionally, ready-to-use ELISA kits are available in custom made package sizes. Actual products and prices are available here. Note that all our kits are for research purposes only and are not suitable for diagnostic or therapeutic use. If you miss a product for a specific application in our portfolio, please don't hesitate to contact us.

Order & Payment: How it works

Via the "ordering form" (coming soon) on the RatzFatz Lab Supplies website you can place the order for our products. After receiving your order, we will send you the invoice and the payment information via email. As soon as we receive payment to our Iranian bank account at the Melli bank Iran, we will start the delivery process as soon as possible. Our prices include all costs for delivery, taxes & toll. Your order will be send via the airport in Düsseldorf (Germany) to Tehran. Our courier flies to Tehran at least every two months. In case of a sufficient amount of orders, we can easily increase our delivery frequency to every second week. Of course we will keep you informed about the estimated date of delivery.

Of course you can also make an inquiry for additional products via email.

If you need further information, please do not hesitate to contact us.

Please note, that due to our mode of transportation, we will not be able to deliver heavy weight or voluminous products.

Please note, that our products are for research purposes only and not for diagnostic use.

Please note that all our prices include all costs for delivery, taxes & toll.

Technical Courses

As active scientists in the field of neuroscience and experimental animal research, we are happy to offer the following workshops to be held at your institute or company.

"Hands on" courses

Gene expression studies, Real time PCR

This two day workshop includes lectures on RNA isolation, reverse transcription, primer design, necessary controls, real time PCR applications, reference gene evaluation and expression studies. The practical part includes isolation of RNA from mouse tissue samples, measuring of RNA content and purity, reverse transcription and two realtime PCRs of a reference gene and a gene of interest. Theoretical part is suitable for up to 200 participants, the practical part for up to 20 participants. It is open to interested persons of all academic levels (post)-graduates, PhD students, lab technicians etc.

Immunohistochemistry

This three day course starts with a theoretical part (1st day) focusing on different methods of tissue preparation, choosing the right antibodies, necessary controls and visualization techniques. Furthermore, we will discuss the major pitfalls of immunohistochemistry. This part is suitable for up to 200 participants.

On the second day, we will start the staining procedure of rat and mouse stroke and control brains with two different cellular markers, i.e. GFAP and Iba1. After tissue processing, blocking and antigen retrieval, this day will end with the overnight incubation of the primary antibody. We will work in small groups, so there will be enough time for all questions and discussions. The practical part is suitable for up to 20 participants.

The third day we will focus on visualization of the primary antibodies with the HRP-DAB method and evaluating the slides and stroke lesions under the microscope. After the microscope session, we will close the workshop with a round table discussion and feedback.

This workshop is open to interested persons of all academic levels, (post-)graduates, PhD students, lab technicians etc.

Fluorescence In situ hybridization

coming soon

The RatzFatz Story

To our great pleasure, two of the RatzFatz founders were invited by the Tehran University to give a 3 day lecture about immunohistochemistry in 2016 (see article). With us was our very skilled research technician Helga Helten and the head of the Neuroanatomy department here in Aachen, Prof. Beyer. During this workshop, and despite valuable academic exchange, we learnt a lot about the difficulties Iranian researchers and scientists encounter when it comes to the supply with high quality laboratory supplies. After our stay in Tehran, we combined work with pleasure and took a seven day trip to Isfahan, Shiraz, Persepoles and Kashan. While thriving on delicious food, great hospitality of the Iranian people and fascinating culture, an idea evolved in our minds which could possibly solve some of the difficulties our colleagues in Iran encounter: We decided to found a company to deliver high class research products to Iran. However, we had big problems to find a suitable name for this company. The actual idea for the name RatzFatz* finally stuck to our heads when Prof. Beyer received a tea before he could even sit down in a flower garden of Isfahan. Just like this waiter, we aim to deliver our products faster than you can ever imagine ;)

*RatzFatz is a german expression for: "very fast, quick, of high speed..."

Who are we

RatzFatz Lab Supplies was founded in 2017 by Dr. Adib Zendedel, Dr. Tim Clarner, and Dr. Christian Bleilevens, three scientists from the University Hospital of the RWTH Aachen in Germany. Our claim is not only to provide you with high quality products, but to be a diligent, conscientious and reliable partner for your scientific projects. Philosophy/RatzFatz Story

Dr. Zendedel

Dr. Zendedel

Dr. Zendedel studied anatomical science at Tehran university of medical science. After achieving his PhD degree in 2012, he continued his research in the field of neuroscience (spinal cord injury and stroke) under supervision of Prof. Cordian Beyer at the institute of Neuroanatomy RWTH Aachen. Dr. Zendedel is well qualified in molecular biology (PCRs, ELISA and Western blotting), animal modelling (stroke, spinal cord injury and catheterization) and cell culturing techniques. He still maintains a good collaboration with Iran and Tehran universities.

List of publications

Dr. Clarner

Dr. Clarner

Dr. Clarner studied Biology at the University of Mainz, Germany and the Universidad de la Plata, Argentina. After receiving his PhD in 2011 at the RWTH Aachen in the field of Neuroscience, he continued working in the field of Multiple Sclerosis research in the Group of Prof. Cordian Beyer at the Institute of Neuroanatomy in Aachen. Dr. Clarner has a broad knowledge in biochemical and neuroscience research techniques such as ELISA, Western blotting, RT-qPCR and cell culturing of both primary cells and cell lines.

List of publications

Dr. Bleilevens

Dr. Bleilevens

Dr. Bleilevens holds a Master's degree of the RWTH Aachen in molecular biotechnology and after receiving his PhD in 2015 at the RWTH, he continued working as laboratory head of the experimental animal research department of the clinic for anaesthesiology of the university hospital Aachen. He has expertise in a broad field of clinically relevant animal models (stroke, sepsis, CPR, etc.) in rats and one of the main focuses of his research is organ protection by anaesthetics.

List of publications

Contact & Scientific Support