تماس ها
آدرس: تهران-خیابان انقلاب - خیابان صفی علیشاه-ابتدای خیابان مصباح-کوچه شفیعی-پلاک 3 - واحد 3
تلفن: 88921535 - 88921536 - 88921537
فاکس: 88921537
سامانه پیامکی : 02188921535
www.kimia-gostar.com
e-mail: info@kimia-gostar.com : واحد پشتیبانی
Sales@kimia-gostar.com : واحد فروش
Manager@kimia-gostar.com : مدیریت
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
نام:
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی:
ورودی نامعتبر
تلفن تماس:
ورودی نامعتبر
آدرس:
ورودی نامعتبر
موضوع
ورودی نامعتبر
توضیحات:
ورودی نامعتبر